ระบบรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

เปิดกรอกใบมอบตัว ถึงวันที่ 27 เมษายน 2564


เปิดกรอกใบมอบตัว ถึงวันที่ 27 เมษายน 2564


 • เปิดรับสมัคร 24-28 เมษายน 2564
 • ทดสอบความสามารถพิเศษ
  วันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
 • สอบข้อเขียน
  วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2564
  รายชื่อนักเรียนสอบเข้า ม.1
 • ประกาศผลสอบ
  วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2564
 • รายงานตัว
  วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2564
 • มอบตัว
  วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2564


เปิดกรอกใบมอบตัว ถึงวันที่ 27 เมษายน 2564


เปิดกรอกใบมอบตัว ถึงวันที่ 27 เมษายน 2564


 • เปิดรับสมัคร 24-28 เมษายน 2564
 • ทดสอบความสามารถพิเศษ
  -
 • สอบข้อเขียน
  วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2564
  รายชื่อนักเรียนสอบเข้า ม.4
 • ประกาศผลสอบ
  วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2564
 • รายงานตัว
  วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2564
 • มอบตัว
  วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2564


เปิดกรอกใบมอบตัว นักเรียน ม.3 เดิม

 • รายงานตัว
  วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2564
 • มอบตัว
  วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2564
 •    

  สรุปการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา2564

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แยกตามพื้นที่บริการ
  ประเภท จำนวน
  นักเรียนพื้นที่บริการ สมัคร 287 คน
  นักเรียนทั่วไป สมัคร 92 คน
  รวมสมัครทั้งสิ้น 379 คน


  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แยกตามความสามารถพิเศษ
  ประเภท จำนวน
  ความสามารถด้านฟุตบอล สมัคร 26 คน
  ความสามารถด้านดนตรี สมัคร 14 คน
  ความสามารถด้านนาฏศิลป์ สมัคร 10 คน


  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แยกตามแผนการเรียน
  แผนการเรียน จำนวน
  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 71 คน
  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ MOU 14 คน
  แผนการเรียนศิลป์คำนวณ 36 คน
  แผนการเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษ-จีน 19 คน
  แผนการเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น 14 คน
  แผนการเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษ-เกาหลี 21 คน
  แผนการเรียนศิลป์คอมพิวเตอร์-ธุรกิจ 33 คน
  แผนการเรียนศิลป์คอมพิวเตอร์-อุตสาหกรรม 14 คน
  รวมสมัครทั้งสิ้น 222 คน
  หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
  หากมีข้อสงสัยการสมัคร ติดต่อ 0625467143
  1. ภาพถ่ายชุดนักเรียน (นามสกุล JPG)
  2. ภาพถ่ายบัตรประชาชนนักเรียน (นามสกุล JPG)
  3. ภาพถ่ายทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อนักเรียนอยู่ (นามสกลุ JPG)
  4. ภาพถ่ายใบ ปพ.1 หรือ ปพ.7 ของนักเรียน (นามสกุล JPG)

   
   

  พัฒนาโปรแกรมโดยงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
  45 หมู่ 9 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทร 02-149-6400
  http://www.skp.ac.th