ระบบรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี


สอบข้อเขียน
วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2566
ประกาศผลสอบ
วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
รายงานตัว online
วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
มอบตัว
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2566

เปิดรับสมัคร Online
วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 08:30
ถึง
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 16:30
สอบข้อเขียน
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2566
ประกาศผลสอบ
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2566
รายงานตัว online
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2566
มอบตัว
วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2566สอบข้อเขียน
วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2566
ประกาศผลสอบ
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566
รายงานตัว online
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566
มอบตัว
วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2566   


สรุปการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ
ประจำปีการศึกษา2566

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แยกตามพื้นที่บริการ
ประเภท จำนวน
นักเรียนพื้นที่บริการ สมัคร 257 คน
นักเรียนทั่วไป สมัคร 136 คน
รวมสมัครทั้งสิ้น 393 คน


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แยกตามความสามารถพิเศษ
ประเภท จำนวน
ความสามารถด้านฟุตบอล สมัคร 30 คน
ความสามารถด้านดนตรี สมัคร 6 คน
ความสามารถด้านนาฏศิลป์ สมัคร 11 คน


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แยกตามแผนการเรียน
แผนการเรียน จำนวน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 101 คน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ MOU 18 คน
แผนการเรียนศิลป์คำนวณ 31 คน
แผนการเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษ-จีน 25 คน
แผนการเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น 14 คน
แผนการเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษ-เกาหลี 12 คน
แผนการเรียนศิลป์คอมพิวเตอร์-ธุรกิจ 33 คน
แผนการเรียนศิลป์คอมพิวเตอร์-อุตสาหกรรม 16 คน
รวมสมัครทั้งสิ้น 250 คน
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
หากมีข้อสงสัยการสมัคร ติดต่อ 02-149-6400 ต่อ 2 ฝ่ายวิชาการ
1. ภาพถ่ายชุดนักเรียน (นามสกุล JPG)
2. ภาพถ่ายบัตรประชาชนนักเรียน (นามสกุล JPG)
3. ภาพถ่ายทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อนักเรียนอยู่ (นามสกลุ JPG)
4. ภาพถ่ายใบ ปพ.1 หรือ ปพ.7 ของนักเรียน (นามสกุล JPG)
5. ภาพถ่ายทะเบียนบ้าน บิดา (นามสกุล JPG)
6. ภาพถ่ายทะเบียนบ้าน มารดา (นามสกุล JPG)
7. ภาพถ่ายทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (นามสกุล JPG)

 
 

พัฒนาโปรแกรมโดยงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
45 หมู่ 9 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทร 02-149-6400
http://www.skp.ac.th